Βιώσιμη Μόδα και Υπεύθυνη Κατανάλωση στο επικεντρο της εκδήλωσης ReFashion

Αντιμετωπίζοντας τις ανακυπτόμενες περιβαλλοντικές προκλήσεις και ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη για υπεύθυνες πρακτικές, η βιώσιμη μόδα έρχεται για να αλλάξει όχι μόνο τον τρόπο που βλέπουμε την ενδηση, αλλά και τον τρόπο που συνεισφέρουμε στην κοινωνία, λαμβάνοντας δράση για ένα βιώσιμο μέλλον.  Από την προσεκτική επιλογή υλικών μέχρι την προώθηση κυκλικών διαδικασιών, η βιώσιμη μόδα αναδεικνύεται ως κρίσιμος παράγοντας που προωθεί την υπεύθυνη κατανάλωση και μια πιο συνειδητή και υπεύθυνη προσέγγιση στον χώρο του στυλ.

Προωθώντας πρακτικές για ενα πιο φιλικα διακειμενο προς το περιβαλλον μελλον και ανάγοντας τη βιωσιμότητα στη μόδα σε καίρια ανάγκη στον σύγχρονο κόσμο, κάθε χώρα εταίρος διοργάνωσε εκδήλωση  για την προώθηση ηθικών καταναλωτικών πρακτικών με τη συμβολή του έργου Refashion. 

Το Refashion αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την προώθηση της κυκλικής μόδας στην πράξη, με έμφαση σε τρία κύρια θέματα: πρώτες ύλες και υφάσματα, σχεδίαση και παραγωγή. Σημαντική στιγμή των εκδηλώσεων ήταν η παρουσίαση του ” Οδηγού Καταναλωτή “, ενός εξαιρετικά χρήσιμου εργαλείου που δημιουργήθηκε με σκοπό να ενισχύσει τους καταναλωτές με την απαραίτητη γνώση για τη λήψη βιώσιμων αποφάσεων. Ταυτόχρονα συζητήθηκαν πρακτικά παραδείγματα εταιρειών που ενσωμάτωσαν επιτυχώς κυκλικές διαδικασίες στη λειτουργία τους, αποτελώντας πρότυπα για τη βιωσιμότητα στη βιομηχανία της μόδας. Ενδιαφέρουσες συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα όπου οι συμμετέχοντες μοιραστηκαν τις απόψεις τους για την τρέχουσα κατάσταση της βιωσιμότητας, ιδιαίτερα στον τομέα της μόδας, σε τοπικό επίπεδο. 

Η πρωτοβουλία του ReFashion αντικατοπτρίζει τη σθεναρή δέσμευση της κοινοπραξίας στη δημιουργία μιας κοινωνίας που αντιλαμβάνεται την ουσιαστική σημασία υιοθέτησης πιο υπευθυνων προσεγγίσεων, επιδιώκοντας τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος, ιδίως στον ανταγωνιστικό κόσμο της μόδας. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεσε, μια προσέγγιση που αναδεικνύει την ανάγκη για αλλαγή σε επίπεδο καταναλωτικής συμπεριφοράς, παραγωγικών διαδικασιών και επιχειρηματικών πρακτικών.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-RO01-KA220-VET-000033001

Copyright © 2022 Re-Fashion. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive