Εκπαίδευση για Βιώσιμη Μόδα

Σχετικά με το Έργο

Δημιουργία ενός νέου Επαγγελματικού Εκπαιδευτικού Μαθήματος και ενός αντίστοιχου προφίλ Επαγγελματικών Δεξιοτήτων/Ικανοτήτων, σύμφωνα με το ECVET, ικανό να αξιολογεί, να εντοπίζει και να εφαρμόζει βιώσιμες λύσεις, να διαμορφώνει μια πλήρη στρατηγική αειφορίας εστιασμένη σε πιο βιώσιμες πρώτες ύλες, βιώσιμες πρακτικές παραγωγής, οικολογικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. σχεδιασμός, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και τον κύκλο ζωής του προϊόντος, διευκολύνοντας τη διαχείριση στο τέλος του κύκλου ζωής των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και εφαρμόζοντας πρακτικές κυκλικότητας στη βιομηχανία μόδας και κλωστοϋφαντουργίας.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Aποτελέσματα Έργου 1

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ReFashion Expert

Aποτελέσματα Έργου 2

Εκπαιδευτική διαδικτυακή πλατφόρμα ReFashion

Aποτελέσματα Έργου 3

Δοκιμή μαθημάτων ReFashion

Aποτελέσματα Έργου 4

Οδηγός του Καταναλωτή ReFashion

Re-Fashion Videos

Carina Bălan - Designer Interview

About Sustainability - Katty Fashion

Luci Clothing - Interview

AM Green Studio - Interview

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-RO01-KA220-VET-000033001

Copyright © 2022 Re-Fashion. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive