Izobraževanje za trajnostno modo

O projektu

Ustvarjanje novega poklicnega izobraževalnega tečaja in ustreznega profila poklicnih spretnosti/kompetentnosti, v skladu z ECVET, sposoben oceniti, identificirati in uporabiti trajnostne rešitve, oblikovati celovito trajnostno strategijo, osredotočeno na bolj trajnostne surovine, trajnostne proizvodne prakse, tekstilno eko- oblikovanje, povečanje trajnosti izdelkov in življenjskega cikla, olajšanje upravljanja tekstilnih izdelkov ob koncu življenjske dobe in izvajanje krožnih praks v modi in tekstilni industriji.

Pričakovani rezultati

Rezultat projekta 1

Izobraževalni program ReFashion Expert

Rezultat projekta 2

ReFashion izobraževalna spletna platforma

Rezultat projekta 3

Testiranje tečaja ReFashion

Rezultat projekta 4

ReFashion Vodič za potrošnike

Re-Fashion Videos

Carina Bălan - Designer Interview

About Sustainability - Katty Fashion

Luci Clothing - Interview

AM Green Studio - Interview

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA. 2021-1-RO01-KA220-VET-000033001

Copyright © 2022 Re-Fashion. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive