Izobraževanje za trajnostno modo

O projektu

Ustvarjanje novega poklicnega izobraževalnega tečaja in ustreznega profila poklicnih spretnosti/kompetentnosti, v skladu z ECVET, sposoben oceniti, identificirati in uporabiti trajnostne rešitve, oblikovati celovito trajnostno strategijo, osredotočeno na bolj trajnostne surovine, trajnostne proizvodne prakse, tekstilno eko- oblikovanje, povečanje trajnosti izdelkov in življenjskega cikla, olajšanje upravljanja tekstilnih izdelkov ob koncu življenjske dobe in izvajanje krožnih praks v modi in tekstilni industriji.

Pričakovani rezultati

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Publikacija odraža le stališča avtorja, Komisija pa ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta publikacija vsebuje. 2021-1-RO01-KA220-VET-000033001

Copyright © 2022 Re-Fashion. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive