Projekt

Opis projekta

Splošna zamisel projekta je oblikovanje novega poklicnega izobraževalnega tečaja in ustreznega profila poklicnih spretnosti in kompetenc v skladu s standardom ECVET,ki lahko oceni, opredeli in uporabi trajnostne rešitve, oblikuje celovito trajnostno strategijo, usmerjeno v bolj trajnostne surovine in materiale, trajnostne proizvodne prakse, ekološko oblikovanje tekstila, izboljšanje trajnosti in življenjskega cikla izdelkov, olajšanje uporabe trajnostnih materialov, ekološko oblikovanje tekstila, ravnanje s tekstilnimi izdelki ob koncu življenjske dobe ter izvajanje krožnih praks v modni in tekstilni industriji. Novi izobraževalni program ReFashion bo prilagojen potrebam majhnih in srednjih podjetij in bo na voljo brezplačno, tako da bomo inovativne digitalne prakse, ki bodo v obliki vodiča za potrošnike ReFashion na voljo z enim klikom, v privlačni in enostavni obliki, pomagale potrošnikom, da dobijo prave informacije in lahko spremenijo svoje potrošniške navade in preference.

Vpliv

Cilj projekta je pomagati majhnim in srednje velikim podjetjem in potrošnikom pri spopadanju s pričakovanimi pravnimi in tržnimi izzivi v modni in tekstilni industriji, in sicer z ozaveščanjem in izobraževanjem, s čimer se povečuje njihova zmogljivost in znanje.
Pričakovani učinki na udeležence (izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter učence) so:


• Novi interdisciplinarni okvirji kompetenc za uporabo konceptov trajnostnega in tehnološkega razvoja v majhnih in srednje velikih podjetjih, sektorskih nevladnih organizacijah, skupkih in industrijskih združenjih, za delovno vlogo ReFashion strokovnjaka za modo.

• Učitelji poklicnega izobraževanja in usposabljanja z izboljšanim znanjem, spretnostmi in kompetencami na področju trajnostnega in tehnološkega razvoja.

• Brezplačni viri usposabljanja, vključno z vidiki praktičnosti, ki jih ponujata izobraževalna platforma ReFashion in vodnik za potrošnike.

• Povečana zaposljivost, zlasti na “zelenih delovnih mestih”, in sposobnost razvijanja trajnostnih proizvodnih procesov in izdelkov v malih in srednjih podjetjih.

• Vzpostavljen okvir kvalifikacij in certificiranja za tečaj ReFashion.

• Priložnost za uporabo, prilagoditev ali preoblikovanje inovativnega tečaja, razvitega v okviru projekta, v skladu s posebnimi potrebami vsake sodelujoče države.


• Na novo razvit inovativen pristop k poučevanju, vključno s pozitivno naravnanostjo do ponovne uporabe in izmenjave znanja in virov, skupaj s sodelovalnim pogledom.


• Povečana raven digitalnih kompetenc med udeleženci (učenci poklicnega izobraževanja in usposabljanja).

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA. 2021-1-RO01-KA220-VET-000033001

Copyright © 2022 Re-Fashion. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive