Proiectul

Descrierea Proiectului

Ideea generală a proiectului este de a creea un nou curs de instruire profesională, corespunzător profilului profesional bazat pe cunoștinte, competențe și aptitudini, in conformitate cu Sistemul European de Credite pentru Educație și Formare Profesională (ECVET), capabil să evalueze, să identifice și să aplice o strategie completă de susteneabilitate axată pe materii prime sustenabile și practici de producție durabile, eco-proiectarea textilelor, prelungirea ciclului de viață al produselor și managementul deșeurilor textile, precum și implementarea practicilor de circularitate în industria modei și textilelor. Noul program educațional ReFashion va fi adaptat nevoilor întrepreinderilor mici și mijlocii și va fi oferit gratuit, prin intermediul unei platforme digitale inovatoare, în timp ce Ghidul Consumatorului ReFashion, va fi disponibil printr-un singur clic, într-un format atractiv și ușor de înțeles și va sprijini consumatorul să obțină informațiile corecte și să-și modifice preferințele și obiceiurile de consum.

Impact

Proiectul își propune să ajute IMM-urile și consumatorii să facă față provocărilor legale și de piață așteptate în industria modei și a textilelor, prin creșterea capacității și cunoștințelor acestora. Impactul așteptat asupra participanților (formatori și cursanți VET) sunt:


•Un nou cadru de competențe interdisciplinare pentru aplicarea conceptelor de modă și textile sustenabile în IMM-uri, ONG-uri de sector, clustere, asociații industriale, pentru rolul de Expert ReFashion


•Profesorii/formatorii VET își vor îmbunătăți cunoștințele, abilitățile și competențele lagate de modă și textile sustenabile


Resurse de instruire gratuite, inclusiv aspecte practice, oferite de platforma educațională ReFashion și ghidul consumatorilor


Angajabilitate sporită, în special în cadrul „locurilor de muncă verzi” și capacitatea de a dezvolta procese de producție și produse durabile în IMM-uri

•Stabilirea unui cadru de calificare și certificare pentru cursul ReFashion


•Oportunitatea de a utiliza, adapta sau reformula cursul inovator dezvoltat în cadrul proiectului, în funcție de nevoile specifice a fiecarei țări participante


•Dezvoltarea unor noi abordări de predare inovatoare, o disponibilitatea pentru reutilizarea și distribuirea resurselor de învățare și colaborare, cu o perspectiva colaborativă


•Nivel crescut al competențelor digitale în rândul participanților (studenți VET )

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea. 2021-1-RO01-KA220-VET-000033001

Copyright © 2022 Re-Fashion. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive