Η ΜΟΔΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Πρόσφατες έρευνες απέδειξαν ότι η χρήση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων έχει τον τέταρτο μεγαλύτερο αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην κλιματική αλλαγή. Θεωρείται ότι κάθε χρόνο ένας μέσος Ευρωπαίος πολίτης απορρίπτει 11 κιλά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Η παγκόσμια παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σχεδόν τετραπλασιάστηκε μεταξύ του 2000 και του 2015, ενώ η ζήτηση ενδυμάτων και υποδημάτων αναμένεται να αυξηθεί κατά 63% έως το 2030. Ταυτόχρονα με αυτή την ασταμάτητη ανάπτυξη, τα επιζήμια αποτελέσματα για τους πόρους, το νερό, και την κατανάλωση ενέργειας συνεχίζουν να επιδεινώνονται. Η απαίτηση για την αντιμετώπιση της παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων είναι σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ.

Ευθυγραμμισμένο με τα προαναφερθέντα, το έργο ReFashion, επικεντρώνεται στη δημιουργία και ανάπτυξη ενός νέου Εκπαιδευτικού Μαθήματος και ενός αντίστοιχου προφίλ επαγγελματικών δεξιοτήτων/ικανοτήτων, εναρμονισμένο με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για το Επαγγελματικό, Εκπαιδευτικό Σύστημα (ECVET). Αυτό είναι ικανό να αξιολογεί, να εντοπίζει και να εφαρμόζει βιώσιμες λύσεις, να διαμορφώνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική βιωσιμότητας με επίκεντρο τις πιο βιώσιμες πρώτες ύλες και να εφαρμόζει πρακτικές κυκλικότητας στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Το έργο αποτελείται από ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, μια Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα, μια Διαδικτυακή Εκπαίδευση και έναν Οδηγό Καταναλωτή. Το νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και θα παρέχεται δωρεάν με τη χρήση καινοτόμων ψηφιακών πρακτικών. Η ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα ReFashion θα περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό και το διαδραστικό περιεχόμενο και  στόχος θα είναι, αυτο, να αναλυθεί και να δοκιμαστεί, κατά τη διάρκεια των τεσσάρων πιλοτικών εκπαιδεύσεων στις χώρες όλων των εταίρων. Η πιλοτική εκπαίδευση θα λάβει τη μορφή εφαρμογών διδασκαλίας, με τη συλλογή ανατροφοδότησης και τη χρήση της τελευταίας για τη βελτίωση των μαθησιακών προϊόντων. Όσον αφορά τον οδηγό για τους καταναλωτές, στόχος του είναι να παρέχει ενημέρωση στους καταναλωτές, με εύκολη πρόσβαση. Ο οδηγός αναμένεται να εκπαιδεύσει τους καταναλωτές για πιο βιώσιμες επιλογές και την αλλαγή των συνηθειών και τρόπου ζωής τους.

Η Innovation Hive έχει αναλάβει το συντονισμό και την ανάπτυξη της ιστοσελίδας του έργου, ένα τμήμα του οδηγού καταναλωτών και τη διαδικτυακή πλατφόρμα κατάρτισης. Σε αυτό το σημείο της υλοποίησης του έργου, τα προγράμματα κατάρτισης έχουν επικυρωθεί, η διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα ReFashion έχει αναπτυχθεί και είναι έτοιμη να φιλοξενήσει το εκπαιδευτικό υλικό που θα συνταχθεί με καινοτόμο και διαδραστικό τρόπο.

Εν κατακλείδι, το έργο φέρνει στο προσκήνιο περιβαλλοντικές και εργασιακές ανησυχίες για την προώθηση πιο πράσινων πρακτικών. Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ πρέπει να εναρμονίσει τις πρακτικές σχετικά με την εκτεταμένη χρήση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων με τα οικονομικά κίνητρα,  με σκοπό  να γίνουν τα αγαθά αυτά πιο βιώσιμα. Ευθυγραμμισμένο με αυτό, το έργο θα βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγοράς στον κλάδο της μόδας και της κλωστοϋφαντουργίας, αυξάνοντας τις ικανότητες και τις γνώσεις τους μέσω της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-RO01-KA220-VET-000033001

Copyright © 2022 Re-Fashion. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive