Το έργο ReFashion ολοκληρώνει με επιτυχία τις πολυγλωσσικές ενότητες και εγκαινιάζει μια καινοτόμο πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για τη βιώσιμη εκπαίδευση στη μόδα

Σε ένα σημαντικό ορόσημο για το έργο ReFashion, η ομάδα έργου ολοκλήρωσε επιτυχώς τις ενότητες σε όλες τις εθνικές εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένων των αγγλικών, ελληνικών, ιταλικών, ρουμανικών και σλοβενικών. Αυτό το επίτευγμα σηματοδοτεί ένα κρίσιμο βήμα προς τον βασικό στόχο του έργου – την ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού Επαγγελματικού Εκπαιδευτικού Μαθήματος και ενός αντίστοιχου προφίλ επαγγελματικών δεξιοτήτων/ικανοτήτων, που ευθυγραμμίζεται με τα πρότυπα ECVET.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ReFashion αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης του κλάδου της μόδας και της κλωστοϋφαντουργίας να αγκαλιάσει τη βιωσιμότητα. Οι ενότητες έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν την αξιολόγηση, τον εντοπισμό και την εφαρμογή βιώσιμων λύσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων στρατηγικών βιωσιμότητας. Οι στρατηγικές αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον πρώτων υλών, βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, αρχών οικολογικού σχεδιασμού για τα υφάσματα και την εφαρμογή κυκλικών πρακτικών στη βιομηχανία μόδας και κλωστοϋφαντουργίας.

Αναγνωρίζοντας τις ποικίλες ανάγκες του κλάδου, το πρόγραμμα ReFashion προσάρμοσε το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα ώστε να ανταποκρίνεται στις ειδικές απαιτήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Με την ενσωμάτωση καινοτόμων ψηφιακών πρακτικών, το μάθημα διασφαλίζει την προσβασιμότητα και τη συνάφεια για επιχειρήσεις διαφορετικής κλίμακας, προωθώντας μια κουλτούρα αειφορίας σε ολόκληρο τον κλάδο.

Η καρδιά του προγράμματος ReFashion βρίσκεται στην πρωτοποριακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, όπου συγκλίνει όλο το εκπαιδευτικό υλικό και το διαδραστικό περιεχόμενο. Η πλατφόρμα δεν είναι μόνο ένα αποθετήριο γνώσεων, αλλά και ένας δυναμικός χώρος όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να εμπλακούν με το περιεχόμενο, προωθώντας ένα συνεργατικό περιβάλλον μάθησης. Οι δραστηριότητες της πλατφόρμας περιελάμβαναν τον ορισμό και την επιλογή λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS), της βασικής διάταξης, του σχεδιασμού οθόνης, της έννοιας της ευχρηστίας, των προγραμματισμένων προτύπων και χαρακτηριστικών όπως οι πίνακες μηνυμάτων και η διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM). Με τις ενότητες που ολοκληρώθηκαν και μεταφορτώθηκαν στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, είναι ήδη διαθέσιμες, προσφέροντας μια μοναδική μαθησιακή εμπειρία. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα παρέχεται αποκλειστικά στους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες στα μαθήματα.

Το πρόγραμμα ReFashion κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στον κλάδο της μόδας και της κλωστοϋφαντουργίας, καθώς όχι μόνο αντιμετωπίζει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κλάδου, αλλά και καλλιεργεί την αφοσίωση στην κοινωνική ευθύνη. Η κορύφωση των ενοτήτων σε πολλές γλώσσες και η έναρξη της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης σηματοδοτούν ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου και ενημερωμένου μέλλοντος για τον κλάδο. Καθώς η πλατφόρμα ανοίγει τις ψηφιακές της πόρτες, προσκαλεί τους συμμετέχοντες να ξεκινήσουν ένα ταξίδι εκπαίδευσης, συνεργασίας και θετικής αλλαγής στο χώρο της μόδας και της κλωστοϋφαντουργίας.

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι’ αυτές. 2021-1-RO01-KA220-VET-000033001

Copyright © 2022 Re-Fashion. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive