Βιωσιμότητα στη Μόδα: Το Έργο RE-FASHION

Σε έναν κόσμο όλο και περισσότερο ευαισθητοποιημένο για τον αντικτυπο των περιβαλλοντικών ζητημάτων στην καθημερινότητά μας, η βιωσιμότητα κάνει εντονότερη την παρουσία της στις βιομηχανίες και ιδιαίτερα σε αυτή της μόδας. Κάποτε συνώνυμη με γρήγορες τάσεις, ο κόσμος της μόδας βιώνει πια μια βαθιά αλλαγή. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, καταναλωτές, σχεδιαστές και ηγέτες της βιομηχανίας ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, της ηθικής παραγωγής και της εξάντλησης των πόρων. Η βιωσιμότητα στη μόδα είναι μια αλλαγή που ανασχηματίζει τον τρόπο που δημιουργούμε, φοράμε και σκεφτόμαστε τα ρούχα.

Σε αυτό το πλαίσιο οι εταίροι του RE-FASHION, συναντήθηκαν στη Λάρισα, στις 4 & 5 Σεπτεμβρίου 2023, για την Τελική Διακρατική Συνάντηση του Έργου. Στη συνάντηση πραγματοποιήθηκαν σημαντικές συζητήσεις για την πρόοδο του έργου και τον καθορισμό των τελικών καθηκόντων που θα εγκαινιάσουν μια νέα εποχή στη βιώσιμη μόδα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε επίσης, η μετάφραση του περιεχομένου του εκπαιδευτικού υλικού του έργου, στις επίσημες γλώσσες των εταίρων. Αυτή η προσπάθεια ξεπερνάει κάθε γλωσσικό εμπόδιο, εξασφαλίζοντας έτσι ότι η γνώση για τη βιώσιμη μόδα είναι προσβάσιμη σε όλους.

Η κοινοπραξία παράλληλα ενισχύει τη δέσμευσή της στη βιωσιμότητα μέσω διαδικασιών πιστοποίησης. Αυτή η διαδικασία θα λειτουργήσει ως σύστημα επικύρωσης για άτομα και εταιρίες που υιοθετούν πρακτικές βιώσιμης μόδας. Το αποτέλεσμα θα είναι η παροχή πιστοποιημένων εκδόσεων χρήσης και παρακολούθησης των εκπαιδευτικών πόρων, στη διαδικτυακή πλατφόρμα RE-FASHION. Αυτή θα αποτελέσει πηγή γνώσης και έμπνευσης για άτομα και επαγγελματίες που επιθυμούν να προωθήσουν πρακτικές βιώσιμης μόδας. Σε αυτό το πλαίσιο, κυκλοφόρησε ο Οδηγός Καταναλωτών, ο οποίος υπόσχεται να εξοπλίσει τους καταναλωτές με πρακτικές συμβουλές και γνώσεις για μια πιο βιώσιμη μόδα. 

Προχωρώντας προς την ολοκλήρωση του έργου, οι εταίροι παρουσίασαν τα σχέδιά τους για τις ενημερωτικές εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, από τον Οκτώβριο έως τον Νοέμβριο του 2023. Αυτές οι εκδηλώσεις θα λειτουργήσουν ως πλατφόρμα γνωστοποίησης όλων των παραδοτέων υλικών του έργου αλλά και των αποτελεσμάτων που φέρουν σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο, το έργο RE-FASHION αποτελεί σημαντικό μέρος της αλλαγής στη βιομηχανία της μόδας και ενσαρκώνει την κοινή δέσμευσή της για ένα πιο βιώσιμο μέλλον στον κόσμο της μόδας.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-RO01-KA220-VET-000033001

Copyright © 2022 Re-Fashion. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive