MULTIPLIER DOGODEK REFASHION: OKROGLA MIZA NA TEMO TRAJNOSTNE MODE

  1. oktobra 2023 smo na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru izvedli multiplikativni dogodek – okroglo mizo na temo trajnostne mode. Okrogle mize se je udeležilo 38 udeležencev v živo in 11 posameznikov online.

 

Začeli smo s predstavitvijo projekta ReFashion, e-izobraževalne platforme in vodnika za potrošnike. Udeležence smo pozvali k registraciji in uporabi platforme ter prenosu vodnika za potrošnike, ki je na voljo v angleščini in vseh nacionalnih jezikih držav partneric projekta.

 

V drugem delu dogodka smo izvedli okroglo mizo na temo trajnostne mode, kjer smo se pogovarjali o naslednjih vprašanjih:

  • Kako lahko posamezniki sprejemajo bolj ozaveščene in trajnostne odločitve pri nakupih oblačil in kakšno vlogo igra potrošniško vedenje pri spodbujanju trajnostne mode?
  • Kakšne strategije lahko modne znamke in oblikovalci izvajajo za zmanjšanje okoljskega vpliva svojih izdelkov ter spodbujanje trajnostnih praks v industriji?
  • Na kakšne načine lahko vlade in odločevalci podprejo in spodbujajo trajnostne prakse v modni industriji, na primer z regulativami, davčnimi spodbudami ali drugimi sredstvi?
  • Kako pomembna je vloga tehnologije, inovacij in krožnega gospodarstva pri napredovanju trajnosti v modni industriji in kako lahko ta orodja uporabimo za spodbujanje sprememb?
  • Kako lahko izobraževalne ustanove, nevladne organizacije in mediji prispevajo k ozaveščanju o pomenu trajnostne mode ter zagotovijo potrebno znanje in vire, da posamezniki in podjetja ukrepajo?

 

Iz oblikovanih vprašanj se je razvila zanimiva diskusija.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA. 2021-1-RO01-KA220-VET-000033001

Copyright © 2022 Re-Fashion. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive